Zi Design
Магазин
0

Нямате артикули в количката.

ekspertna ocenka na sushtestvuvashta rastitelnost

Кога се прави Експертна оценка на съществуваща дървесна растителност ?

 • Когато в имотът Ви има съществуваща висока дървесна растителност, подлежаща на картотекиране, преди да започнете осъществяване на Вашият инвеститорски проект.
 • За периодично проследяване на фитосанитарното състояние на дървесната растителност в частни и обществени пространства
 • При подготовка на документи за издаване на ПУП или Виза.
 • Ако няма съществуваща дървесна растителност се Изработва Деклатация за липса на съществуваща дървесна растителност

Кой я прави?

 • Експертната оценка на съществуваща дървесна растителност се изготвя от ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност (ППП) или от екип от ланшафтни архитекти , от които, задължително поне един е с ППП и е водещ на екипа!

Какво представлява Експертната оценка?

 • По същество Експертната оценка представлява картотекиране на съществуващата растителност. За целта, преди да се пристъпи към оценяването на растителността, трябва да се предостави като изходна информация на оценяващия, актуално геодезическо заснемане на дървесната растителност. На оценка подлежат всички дървесни видове, чиято обиколка на стеблото на височина 1,3м от основата на стеблото е ≥ 10см!
 • Проектната документация включва както графична, така и текстова част. Нейната задача е да отрази местоположението и фитосанитарното състояние на всяко едно дърво по отделно, неговият дендрологичен вид, размери на короната и стеблото, височина, хабитус и др.
 • Изработва се върху предварително направено геодезическо заснемане на дървесната растителност.

Защо е важна?

 • Опазването на съществуващата зелена система, част от която е и високата дървесна растителност е изключително важна в световен мащаб. Все повече са и законодателните промени в нашата страна, насочени към нейното опазване.
 • Експертната оценка е неделима част от предпроектните проучвания към всеки инвеститорски проект. Основната цел е съобразяване на бъдещото проектно решение с нея, като се цели нейното съхраняване във възможно най-голяма степен.
 • За обществените пространства , проследяването на здравословното състояние на дърветата също е от първостепенна важност. Силно урбанизираната територия на градовете окозва негативно влияние и на дървесната растителност. Редовното проследяване на състоянието на съществуващата дървесна растителност и взетите навременни марки, свеждат до минимум възможността за възникване на инциденти.