Zi Design
Магазин
0

Нямате артикули в количката.

Какво продиктува нуждата от покривно озеленяване?

Съвременната градска среда става все по-натоварена, градовете се превръщат в джунгли от бетон и стъкло, а зелените площи намаляват, нуждата от зелени кътчета и близостта с природата става все по осезаема.

Въпреки своята огромна популярност в западна Европа и развитите страни по света, идеята за покривно озеленяване в нашата страна остава в повечето случаи едно екзотично решение. През последното десетилетие в по-големите градове на страната ни бяха изградени и няколко мащабни покривни градини, който доказаха своите преимущества и доказаха своите положителни качества, а те не са никак малко.

С напредване на технологиите се развиха различни системи позволяващи разработването на такъв тип градини. В зависимост от предназначението си и товароносимостта на сградните конструкции, върху които ще се развиват, са разработени различни варианти на изолация, дренаж, отводняване, почвени субстрати даващи гъвкавост в прилагането на системите. Почти няма и ограничения в използването на растителните видове. По този начин, покривните градини стават един доста добър вариант за създаване на зелени пространства, даващи уют и спокойствие в забързаното ни ежедневие, освен това екологичните ползи от тяхното създаване са големи.

За наша огромна радост имахме възможността да проектираме и изградим такива пространства. Една наистина мащабна покривна градина, може да разгледате в нашето портфолио.

Къде можем да изградим вашия зелен покрив?

ozelenen pokriv

 

 Плоски покриви

naklonen pokriv

 

Наклонени покриви

intenziven pokriv

 

Интензивни покриви

екстериорно озеленяване

 

Екстензивни покриви

В зависимост от мястото и предназначението си зелените покриви, могат да се развият върху наклонена или хоризонтална повърхнина. В зависимост от начина на поддържане, дебелината на почвения субстрат, растителното разнообразие и предназначението си, те се делят на няколко типа:

Екстензивно покривно озеленяване

 Те се използват при покривни конструкции с по-малка носимоспособност и по-големи наклони предимно 45 градуса. Специфичното при тях е, малка дълбочина на почвения слой вариращ межди 7 и 12 сантиметра. При тях в повечето случай липсва поливна система. Поддържането е с много по-малка повторяемост. Растителното разнообрази е по-ограничено. Използват се предимно тревисти растения, мъхове, сукуленти издръжливи на екстремни условия и изискващи минимални грижи. Този тип покривно озеленяване осигурява много добра защита на хидроизолацията и значително намалява водния отток.

Полуинтензивно покривно озеленяване

При този тип системи, имаме по-голяма дълбочина на почвения субстрат от 15 до 50 сантиметра. Поради тази причина и носимоспособността на покривната конструкция трябва да е по-голяма и предварително изчислена. Тук разнообразието на растителни видове е малко по-голяма. Могат да се използват различни видове перенна растителност, храсти с по-малка коренова система, отново седумна растителност. При тези градини възможността за отдих на живущите или работещите в съответната сграда, е ограничен. В зависимост от подбрания видов състав, трябва да се предвиди и подходяща поливна система.

Интензивно покривно озеленяване

При този тип системи имаме по-голяма дълбочина на почвения субстрат от 20 до над 50 сантиметра. Поради тази причина и носимоспособността на покривната конструкция трябва да е по-голяма и предварително изчислена. Интензивното покривно озеленяване играе ролята на парк или градина. Този тип позволява изграждането на плочопътеки, алей и кътове за отдих. По-голямата дълбочина на почвения субстрат позволява използването на декоративни дървета, всякакви размери храсти, декоративни треви и цветя. Тук поддръжката е постоянна, а поливната система задължителна.

А за това как са се появили тези градини може да прочетете статията ни „Как и кога са се появили зелените покриви?“

Вертикално озеленяване в екстериора и интериора

Вертикално озеленяване също играе значителна роля за подобряването микроклимата и околната среда. По-специално, в районите с висока гъстота на населението, липсата на растителност и други негативни влияния на глобализацията, създаването на зелени фасади стават все по предпочитан „строителен материал” за облицовка на сградите.  Подробно описание за видовете зелени стени и приложението им може да намерите в раздел „Зелени стени“.

По-подробно описание на различните системи и варианти за покривно озеленяване и вертикални стени можете да откриете в нашия блог.