Zi Design
Магазин
0

Нямате артикули в количката.

 • Дата:
  01-02.2017
 • Клиент:
  Нелина Георгиева – InBar

Обект: Благоустрояване на зелена площ, поставяне на временна преместваема настилка- бар” InBar” град Бургас.

Цел: Подготовка на документи за издаване на разрешително за строеж. Входиране на проект по част Паркоустройство и Благоустройство в община Бургас.

Какво направихме ние

 • Консултация с клиента и оформихме задание за проектиране
 • Разработихме концептуален проект на идейна фаза
 • Събирахме проектантски колектив за отделните части (Геодезия, ЕЛ и др.)
 • Технически проект по част Паркоустойство и Благоустройство
 • Количествени и стойностни сметки
 • Комуникация и консултация с отделните проектанти и общински институции

Работата ни като проектант беше свързана с изготвянето проект по част Паркоустройство и Благоустройство както и цялостно решение за благоустойство на злената площ. При проведените срещи с възложителя ние изслушвахме и допълвахме идеите си, докато не стигнахме до проектно решение което да отговаря на нашите виждания относно мястото и нуждите и желанията на възложителя.
Зелената площ е с площ 350 кв.м. Жив плет разделя територията и обособява две отделни зони. Едната за широко обществено ползване – две пейки, намиращи се в паркова среда сред голям брой растителни екземпляри, къщичка за книги.
Втората зона заема по голяма площ. Изразява се в поставянето на временна преместваема настилка от декинг върху които ще бъдат поставени маси от заведението. За внасяне на повече уют възложителя пожела, а ние се съгласихме да прибавим и няколко шатри, които следва да предпазват от жаркото слънце посетителите.
Редуцирахме тревните площи до минимум поради отсъствието на поливна система. Внасянето на голям брой, листно-декоративни и цъфтящи храсти, ще създадат своеобразен зелен пояс, които да позволи на ползвателите да се отпуснат и да се отделят от забързаното градско ежедневие. Използвахме различни инертни материали, скални образования и декоративни мулчове, подчертаващи различни елементи от обекта.

Това е първият ни обект с който стартирахме новата 2017 година. Като водещ проектант за нас беше предизвикателство, да организираме и съберем необходимата документация за стартиране на проекта, както и подбирането на стегнат и бързо действащ екип. Разбира се бяха проведени и множество телефонни разговори, с различни звена от общинската институция, тъй като, макар и малък обекта имаше своята специфика и сложност. Често чувахме „Вие сте прецедент“. Горди сме че всичко мина неред и всички страни, ние, възложителят и общината останахме доволни от направената разработка.