Zi Design
Магазин
0

Нямате артикули в количката.

  • Година:
    2021
  • Обект:
    Хотелски комплекс "Зеленият Хълм" гр. Стара Загора

Обект: „Зеленият Хълм“, гр. Стара Загора

Площ: 2500 кв.м. 

Какво направихме ние

  • Цялостна проектна документация в част „Паркоустройство и благоустройство“
  • Изпълнение на обекта
В галерията сме подбрали снимки от различни етапи от проекта.

Хотелски комплекс „Зеленият Хълм“ е разположен в град Стара Загора и е предпочитано място за различни събития. През 2021 година се направи цялостна реконструкция на сградата и на пространството около комплекса, като зелените пространства бяха изцяло реновирани.

Инвеститорите ни се довериха и ни възложиха цялостното проектиране на зелените площи. Проектирането започна в началото на 2021г. Направихме един вариант и той беше одобрен. Най – сложно беше създаването на формите на главния вход и подбора на растителни видове и различни материали. Пространството почни през целия ден е в сянка, тъй като има множество съществуващи едроразмерни дървета, част от тях иглолистни. Направихме цялостна количествена сметка и всички необходими проекти документи за технически проект по част „Паркоустройство и благоустройство“. 

Възложителят събра оферти от различни фирми, за да получи адекватна и устройваща го оферта, стойността не винаги е от решеващо значение.

Изпълнението на обекта ни се възложи в началото на септември същата година.Комбинирали сме различни декоративни растителни видове и елементи спрямо пространствата и предадената проектна документация. Площите са проектирани така, че да могат да се поддържат от роботизирани косачки. Създадохме изолационен пояс от висока дървесна растителност. В сенчестите места комбинирахме инертни материали и подходящи растителни видове. Използвахме много цъфтящи растения и декоративни треви, създаващи настроение през топлите месеци.Зелените пространства имат постоянна динамикапрез всеки сезон и всяка година, затова тепърва ще се развива красотата на това зелено кътче.

Използвали сме различни видове от нашия градински център в гр. Стара Загора, както и растения от различни производители в България. За различните декоративни елементи сме използвали ограничителни лайсни, неразградими фолиа и инертни материали.

През 2021 година монтирахме и рожотизирана косачка, с помоща на която, тревните площи са винаги добре изглеждащи.

изграждане на обект
зеленият хълм
тревни площи
храстов материал
зеленият хълм