Zi Design
Магазин
0

Нямате артикули в количката.

  • Година:
    2021
  • Обект:
    Проект на пешеходна зона по ул. Генерал Скобелев гр. Казанлък

Обект:Проект на пешеходна зона по ул. Генерал Скобелев гр. Казанлък

Екип:  ланд. арх. Златина Христова и ЕТ АПРОПО-Виолета Бакунина

 В галерията сме подбрали снимки.

Проектът бе възложен от Община Казанлък. След среща с тях и предоставено задание, започнахме процеса по проектиране на работен проект. В обхвата на проектиране имаше съществуваща висока дървесна растителност, за която изготвихме експертна оценка. 

Пространството, обект на проектиране включва крайния северозападен участък  на ул.“Генерал Скобелев“ в гр.Казанлък и прилежащи към него територии.  Останалата част на улица “Генерал Скобелев“  е благоустроена  и функционира като пешеходна зона, свързана с централния  площад „Севтополис“ на град Казанлък. От двете страни на участъка от улицата, обект на проектиране са разположени имоти, различни по предназначение и застрояване. В част от имотите са изградени многофамилни жилищни сгради с разнообразна етажност, други от имотите са застроени с индивидуални жилищни сгради. В северната част на територията са разположени сградата на поликлиниката на гр.Казанлък и парк „Розариум“.  В двата края на разработвания участък преминават комуникационни артерии на града.

В новото проектно решение е заложено засаждане на широколистни и иглолистни декоративни дървета. Зелените площи, заемат площ от 464 кв.м, те са в пейзажен стил, изградени от широколистни и иглолистни декоративни храсти, декоративна треви и многогодишна цветна растителност. На местата предвидени за озеленяване е заложено насипване на хумусна почва. Озеленяването се допълва с  кашпи, с иглолистна  храстова растителност, допълнена с многогодишна цветна растителност. За дренирането на кашпите  е предвиден слой от 3 см керамзид и хумусен слой.

Изключително щастливи сме да видим своя проект вече изпълнен, радващ гражданите и гостите на град Казанлък.

визуализация ларго казанлък